Verkstad

Vi har låtit maskiner ta över tung och tidsödande tillverkning. Skoglunds består av specialutbildade yrkesmän med djupt och brett kunnande och bolaget har en modern och anpassad verkstad för byggnadsplåtslageri i Södertälje som står till ert förfogande.

Byggnadsplåtslageri 

Kontakta oss idag på 08-550 612 77 för mer information.