Plåtslageri

Skoglunds utför alla vanligt förekommande arbeten inom plåtarbeten och taktjänster.

 • Byggnadsplåtslageri och plåtarbeten
 • Bandtäckning och skivtäckning av tak och fasader
 • Takläggning
 • Takmålning
 • Tillverkning och montering av garneringar
  t.ex skorstensbeslag, stosar m.m
 • Skyddsanordningar för tak och fasader
 • Vattenavrinning, stuprör och hängrännor
 • Tillverkning och montering av fönsterbleck
 • Snöskottning på tak enligt “Skotta säkert”

Skoglunds Byggnadsplåtslageri AB är medlem i Entreprenörföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen för plåtslageri, samt Svenskt Näringsliv. Vi innehar både ID06 och SGG-behörighet. Hos oss på Skoglunds använder vi oss enbart av kvalitetsmaterial från beprövande leverantörer för långsiktiga kundlösningar.